Dampol SP. Z.O.O.

Dampol Sp. z o.o. to nasz polski oddział, w którym skupujemy i sprzedajemy nowo narodzone cielęta, młode cielęta, bydło rzeźne, trzodę chlewną, owce i żywy inwentarz w Europie Wschodniej. W naszym polskim przedstawicielstwie mamy również oborę ze strefą odpoczynku na europejską miarę. Jest ona wykorzystywana również przez innych hodowców.  Dampol dysponuje także własnymi samochodami ciężarowymi.
 
Dampol SP. Z.O.O.
Romanów 2
98-235 Błaszki, Polska
NIP 884-00-23-272
Tel. +48 (0)500272112
Faks +48 (0)8293603
E-mail: dampol5@wp.pl
 

Skup i sprzedaż:

Czeslaw Swider +48 (0)512383516 dampol5@wp.pl
Arie Jan van Dam +31 (0)6-53363185 ariejan@damveebv.nl
Gert Jan van Dam +31 (0)6-55186247 gertjan@damveebv.nl