Kalvermesterij Damka B.V.

Damka Kalvermesterijen B.V. to przedsiębiorstwo zawierające umowy o finansowanie chowu z hodowcami cieląt w Holandii i Belgii. Dotyczy to cieląt na mięso białe, młodych cieląt na mięso czerwone i cieląt tucznych na mięso czerwone. Oprócz tego zapewniamy ceny gwarantowane dla niezależnych hodowców cieląt. Dostarczamy szablony chowu oraz specjalistyczną pomoc, co umożliwia wspólne uzyskiwanie dobrych wyników.
  

 

Skup i sprzedaż:

Arie Jan van Dam +31 (0)6-53363185 ariejan@damveebv.nl
Gert Jan van Dam +31 (0)6-55186247 gertjan@damveebv.nl
Martijn van Dam +31 (0)6-14992220 martijn@damveebv.nl