Van Dam Groep

Grupa Van Dam została założona w 1979 roku przez Arie Jana van Dama jako jednoosobowa firma.

Kiedy syn Gert-Jan van Dam, a później także syn Martijn van Dam, rozpoczęli pracę w firmie, rozwój nabrał szybkiego tempa. Od tego czasu firma rozrosła się do grupy przedsiębiorstw, które są zaangażowane w różne dyscypliny w sektorze cielęciny. Między innymi handel nowonarodzonymi cielętami, cielętami startowymi, cielętami cielęcymi i innym żywym inwentarzem oraz pomoc hodowcom cielęciny w tuczu.

W 2021 roku cała holenderska działalność związana z handlem nowonarodzonymi cielętami, cielętami startowymi, cielętami cielęcymi oraz pomoc hodowcom cielęciny w tuczu stanie się częścią Grupy VanDrie.